Tilbake til artikkler

Kvinnealliansen

Menn eier 85 prosent av jorden kaffebønner dyrkes på, mens kvinner gjør 70 prosent av arbeidet med å høste dem. Denne skjevheten la grunnlag for en organisasjon. The International Women’s Alliance.

– Det hele startet da Karen Cebreros og Kimberly Easson reiste til Nicaragua og Costa Rica i 2003 for å se nærmere på hvordan kvinner i kaffeindustrien har det, sier Farah Salim Eck, fungerende leder av The International Women’s Alliance (IWCA).

Bakgrunnen for reisen var å få en bedre forståelse av de problemene som møter kvinnene i disse områdene, og for å opprette kommunikasjon mellom kvinner i alle ledd av kaffeproduksjonen. Kaffe er en av verdens mest omsatte varer, og kvinner gjør 70 prosent av det fysiske arbeidet på marken. Til gjengjeld eier de kun 15 prosent av jorden og varen de produserer.

I løpet av tre knappe dager i Nicaragua i 2003, møttes kvinner med ulik bakgrunn og diskuterte hvordan de kunne utgjøre en forskjell i industrien. Grunnlaget for organisasjonen IWCA var lagt.

Artikkel 1280x750px13

Frokostkaffe

– Under den årlige konferansen til Speciality Coffee Association of America (SCAA) i Boston, arrangerte de samme kvinnene et frokostseminar. De hadde regnet med rundt 30 gjester, men det kom nesten hundre. Kvinner fra alle kanter av verden samlet seg med balanserende tallerkener på knærne, til ivrige diskusjoner, forteller Farah.

I løpet av et par år, innen SCAA-konferansen i Atlanta i 2005, hadde gruppen vokst seg til en organisasjon bestående av flere hundre kvinner. Foredragsholdere fra Rwanda, Nicaragua og USA gjestet podiet, og det ble arrangert samtalegrupper hvor behovene og interessene til kvinner i kaffeindustrien ble grundig diskutert.

– I dag arbeider IWCA med å gi kvinner kunnskap og tyngde for å sikre dem et livskraftig grunnlag, og for å oppmuntre til at kvinner deltar i alle ledd av kaffeindustrien, sier Farah.

IWCA tilbyr økonomiske og sosiale selvrealiseringsverktøy, i tillegg til kunnskap om de mest elementære behovene kvinner har i kaffeindustrien. For eksempel har kvinner i de 17 landene som IWCA har underkontorer i, fått tilgang på jordområder, finansielle sikkerhetsverktøy og kreditt. De kan delta i kvalitet- og produksjonskursing, de har tilgang på markedet og de får informasjon om hvordan de kan markedsføre varene sine overfor kjøpere. De blir også oppmuntret til å organisere seg.

Globalt nettverk

Kaffe produseres i mer enn 60 land i verden, hvorav Brasil, Vietnam og Colombia står for nesten 60 prosent av all kaffeproduksjon. Afrikanske land står for 15 prosent. IWCA ønsker å endre kvinners rolle, fra å være stemmeløse arbeidere til ledere av bærekraftige og lønnsomme kaffebedrifter. Å utdanne effektive, strategiske kvinnelige ledere er viktig i det globale kaffesamfunnet.

– Det må til for å kunne skape grunnleggende og bedre livskvalitet for kvinnene i industrien, sier Farah.

Opplæring og tilgang på jord er viktige ingredienser for å lykkes med kaffedyrking. På grunn av kaffens betydning som eksportvare, kanaliserer regjeringer i nesten alle kaffeproduserende land ressurser til landbruket og gir markedstrening for kaffeprodusentene. Disse programmene når imidlertid sjelden kvinnene, som med sine 70 prosent av arbeidet utgjør hjertet av kaffedyrkingen. Det er eierne av jorden og prosessanleggene som får tilgang på disse ressursene.

– Og det er sjelden kvinner. Vårt mål er å endre dette ved å gi kvinnene teknisk opplæring og kunnskap, sier Farah.

Fredsaktivisten

På Filippinene driver den tidligere politiske aktivisten, og IWCA-medlemmet, Joji Pantoja kafeen Coffee for Peace. Hun vet hva det vil si å forandre seg. Endringen må skje innenfra hos hver enkelt. Selv er hun i dag fredsaktivist, og lærer andre kunsten å dyrke kaffe.

Oppe i Bansalan i Mount Apo, som ligger 1700 meter over havet, tilbringer Joji seks uker for å lære opp innbyggerne i kaffedrift. Senere kan det bli seks uker i et annet ruralt urbefolkningsstrøk.

Hvorfor seks uker? Joji forteller at å dyrke kaffe ikke bare innebærer å grave et hull, sette en frøplante og se den vokse. Det innebærer også å skape en verdi, både et livsgrunnlag, men også en selvfølelse, før noe annet.

– Jeg ønsker å se filippinsk kaffe rundt om i verden, sier Joji.

– Jeg vil lære bøndene hele verdikjeden, slik at de selv kan starte sin egen kafé.

Hun vil lære opp bøndene i ett samfunn, én landsby, én familie om gangen.

Joji har designet “senger” i alle former, størrelser og prisklasser til tørking av kaffebønner. Med dem kan bøndene tørke kaffen over bakken slik at den ikke utsettes for skitt og steiner. Selv eksporterer hun kaffe i små mengder til Canada og USA. Familien hennes sorterer kaffe med omsorg, dag ut og dag inn. Kaffen hennes er merket med “Coffee for Peace.”

I tillegg til fredsbygging i samfunn, bygger hun også bedrifter og utdanner bønder til å være stolte forhandlere av egne kaffeprodukter. Hun planlegger å åpne en kafé til, med navnet “KAPE-yapaan.” Navnet spiller på det lokale ordet for fred, Kapayapaan. Men denne gangen vil hun overlate styringen til bøndene hun lærer opp. De skal få servere sin egen kaffe.

Kvinnevisjon

Av verdens anslagsvis 1 milliard fattige, er 70 prosent kvinner. Kvinner eier mindre enn 1 prosent av verdens jordområder. Verdensbanken anslår at mer enn 500 millioner mennesker over hele verden er avhengig av kaffeproduksjon for sitt livsopphold, og av dette tallet er 25 millioner kaffebønder. Vanligvis arbeider kaffebønder i rurale forhold og får bare en liten prosentandel av den faktiske prisen kaffen blir solgt for til forbrukerne. Kvinner, som representerer et flertall, møter ekstra utfordringer.

Bortsett fra de daglige problemene kvinnelige kaffebønder står ovenfor for å opprettholde en respektabel levestandard, sliter de også med den generelle kjønnsdiskrimineringen som er utbredt i verdens kaffedyrkende regioner. Kvinner lider ofte under misbruk, vanskjøtsel og fattigdom, og de er ikke i stand til å oppnå økonomisk, sosial eller politisk makt i familiens kaffevirksomhet eller i sine lokalsamfunn.

IWCA arbeider for å skape en forskjell i en verden av kaffe. Med mål om å styrke kvinners rolle i det internasjonale kaffesamfunnet har organisasjonen fra begynnelsen av holdt fokus på å oppmuntre og anerkjenne kvinners deltakelse i alle ledd av kaffeindustrien. Organisasjonen er til stede i det daglige livet til kvinnelige kaffebønder gjennom ledelseskurs og teknisk kaffeopplæring spesielt utviklet for IWCAs underkontorer i medlemslandene. De danner et kaffenettverk for kvinner hvor de kan dele styrke, kunnskap, ideer, assistanse og erfaringer.

Gjennom sine 17 underkontorer i de ulike medlemslandene påvirker IWCA over 16.000 kvinner i kaffeindustrien. Dette har utvilsomt en effekt også på den mannlige delen av både lokalsamfunn og kaffeindustrien som helhet.

– Det globale IWCA-styret ønsket nylig velkommen sitt første mannlige styremedlem i januar. Vi håper dette er et skritt i riktig retning for å erkjenne at av de 500 millioner menneskene som er avhengige av kaffe som sitt levebrød, er halvparten kvinner. Deres rolle bør være likestilt, sier Farah.