Tilbake til artikkler

Rettferdig Handel

Kaffe er en råvare som stort sett blir produsert i utviklingsland, og som selges til velutviklede industriland. Kaffehandelen er internasjonal og har, som mange andre råvaremarkeder, hatt sine utfordringer gjennom historien knyttet til riktig fordeling av profitten som handelen skaper.

Arbeidsvilkårene for produsentene i utviklingsland blir ofte dårlig ivaretatt, og samtidig som mellomleddene stikker av med store summer, blir produsentene etterlatt med et minimum. Men fordi kvalitet blir et stadig større fokus for internasjonal kaffehandel, blir også sporbarhet av varene en viktig faktor. Som følge av dette blir det nå vanligere å handle direkte med kaffefarmene. Økt konkurranse i et mer rettferdig marked, hvor suksessfaktoren er kvalitet, resulterer i et mangfold av rettferdig kvalitetskaffe i hyllene for norske forbrukere.

Artikkel 1280x750px7

Verdikjeden

Kaffebønnens ferd fra kaffetreet til koppen er lang, og eierskapet endres mange ganger på ferden. Majoriteten av verdens kaffe dyrkes frem av småfarmere. Disse høster avlingen sin selv og tilbyr den videre, vanligvis til en lokal mellommann. Kaffen selges deretter videre til en lokal eksportør, som igjen videreselger kaffen til en internasjonal forhandler. Den internasjonale forhandler videreselger deretter kaffen til et kaffebrenneri, som selger den ferdigstilte kaffen til distributørene. Til slutt er det konsumentene som kjøper kaffen. Prisen for forbrukeren er et sammensatt beløp som skal dekke for alle utgiftene underveis – helt frem til kaffefarmeren som plantet kaffetreet og høstet dets frukter. Hvert ledd skal ha sin andel.

Norsk forbrukerbevissthet

Her til lands blir stadig flere bevisste på hvordan vi gjennom handel nyter godt av umenneskelige produksjonsforhold i utviklingslandene – for eksempel ved konsum av billig kaffe fra Brasil, eller håndknyttede tepper fra India. For et par år siden viste en undersøkelse gjort av Opion at nordmenn konsumerte over 250 tonn rettferdig kaffe. Videre viser også undersøkelsen at 84 prosent av oss er villige til å betale et par kroner ekstra for å sikre en minstepris for kaffeprodusentene. Likevel er det delte meninger om betydningen av å markedsføre «rettferdige» produkter. Noen ekstra ører til kaffeplukkerne har liten effekt i det store bildet, og mange påpeker derfor nødvendigheten av strukturendringer i handelsregelverket og produksjonsrammene.

De nyliberalistiske modellene er gjerne tilpasset optimale markeder og profittmaksimerende konsumenter. Dersom du er villig til å betale mer for en vare, på grunn av solidaritet eller et ønske om en mer rettferdig utvikling, plasserer du deg utenfor de rådende økonomiske modellene, og bidrar dermed til å gjøre de nyklassiske modellene verdiløse. Solidaritet og nestekjærlighet er ikke egenskaper hos en profittorientert konsument.

Cup of Excellence – Rettferdig og lønnsom kvalitetskaffe

I 1999 ble Cup of Excellence grunnlagt av George Howell og Susie Spindler, og i dag er organisasjonen etablert i Brasil, Burundi, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Rwanda, Honduras og Mexico.

Organisasjonen har som formål å hjelpe kaffeprodusentene med å oppnå bedre priser for avlingene deres, og på samme tid lete frem den beste kaffen i markedet. Kaffen velges ut gjennom konkurranser internt i landene CoE er representert i, og selges deretter gjennom auksjoner. All kaffe som kommer til auksjonsbordet får minimum 4 dollar per pund kaffe. Til sammenligning ligger C-prisen på rundt 1,5 dollar. Gjennomsnittspris vil være ca 10 dollar, og de høyest rangerte avlingene selges for opp mot 50-80 dollar per pund. I konkurransen smaksrangeres flere hundre kaffepartier, og kun de 20 til 40 beste partiene får annerkjennelsen. Disse blir lagt ut for salg til høystbydende på internettauksjon.

Rettferdighet, kvalitet, og sporbarhet står i høysetet, og dedikerte kaffefarmerne kjemper iherdig om både heder og ære og, ikke minst, om en god salgspris for kaffen sin.

Positive ringvirkninger

Ringvirkningene Cup of Excellence har hatt på kaffebransjen er svært positive. Små kvalitetsbevisste brennerier blomstrer opp, samtidig som de får muligheten til å presentere artisanal kaffe som er brent til perfeksjon for kjennere. Gjennom disse salgsfremmende tiltakene blir forbrukerne bragt nærmere kilden til eksepsjonell kaffe, som anerkjennes av respekterte eksperter innad i kaffefaget. På samme tid får også de små kaffefarmerne anerkjennelse for sitt harde arbeid, som videre resulterer i økonomisk fordeler. Dette bidrar til blomstring i deres lokalmiljø. Familiegårder trygger levebrødet, barn blir utdannet, arbeidsplasser skapes, og gunstige bærekraftige landbruksteknikker utvikles. Annerkjennelsen og kaffen til CoE er etterraktet i det globale kaffemarkedet, og norsk kaffebransje er sterkt representert som både jurymedlemmer og storkunder. Per dags dato er norske Kaffebrenneriet verdens største innkjøper av Cup of Excellence-kaffe til sluttbruker.

Rettferdig handel

Gjennom mange års arbeid med Cup of Excellence og innkjøp av kaffe har norske Kaffebrenneriet opparbeidet seg et betydelig nettverk med kaffefarmere verden over. Når selskapet går til innkjøp av kaffe er det mange faktorer som skal innfris. Bønnetype, prosessering, smak, miljøvennlig produksjon og sosiale forhold, for å nevne noen. I dialog med kaffefarmere blir Kaffebrenneriet godt kjent med farmen og finner årsaker til kvaliten på produktet. I mange tilfeller er kontakten så god at Kaffebrenneriet etablerer et langsiktig samarbeid hvor kvalitet og relasjoner er i høysetet via deres Direkte Handel program.

– Vi samarbeider tett med våre Direkte Handel partnere og besøker alle farmene selv. Den tette relasjonen gir oss tilgang på den beste kvaliteten farmerne har å tilby. For denne kvalitetskaffen gir vi våre Direkte Handel farmere en høyere betaling. For å unngå feil prising i leddene er alle transaksjoner transparente og redegjort for. Farmerne investerer overskuddet tilbake i kaffekvalitet, infrastruktur og økt betaling til kaffeplukkerne, sier Marit Toverud, markedssjef i Kaffebrenneriet.

– Gjennom å investere i kvalitet, så investerer også farmerne i arbeiderne. Kvalitet og sosiale forhold henger tett sammen. For å få den beste kvaliteten, er vi opptatt av at farmeren har flinke plukkere. Farmeren må investere i opplæring og undervisning for å sikre at de gjør en best mulig jobb. Incentiver til kaffeplukkerne for å kun plukke perfekt solmodne bær er normen hos våre Direkte Handel samarbeidspartnere. For å beholde de flinke arbeiderne må farmeren betale godt og behandle arbeiderne godt. På denne måten er kvalitetsfokuset en riktig og god måte for oss å bidra til rettferdig handel på, fortsetter Marit Toverud.

Som hos de fleste innen spesialkaffemarkedet er sporbarhet et ufravikelig krav for Kaffebrenneriet ved kjøp av kaffe, uavhengig av hvilket program vi kjøper kaffen gjennom. Her har det skjedd en enorm utvikling de siste årene og Kaffebrenneriet kan i dag ikke bare si hvilken kaffefarm kaffen kommer fra, men også fra hvilken del av farmen.

Skoleprosjekt i La Merced i Guatemala

Gjennom Kaffebrenneriets Direkte Handel-program har de startet et skoleprosjekt sammen med farmen La Merced i Guatemala. Siden 2006 har Kaffebrenneriet servert kaffe fra Juan Luis Barrios og farmen hans La Merced. Thomas Pulpan og Steinar Paulsrud, gründerne bak Kaffebrenneriet, besøkte farmen i 2009.

Et sterkt møte gjorde at Kaffebrenneriet bestemte seg for å gi en ekstra bonus for Julekaffen fra La Merced øremerket den lokale skolen med 400 elever. Donasjonene de siste fire årene har blant annet gitt skolene i nabolaget tilgang på rent vann, ved å samle regnvann fra takene, en egen pc-lab, nye latriner, nye tak og gjerder. Kaffebrenneriet besøker farmen og skolen hvert år for å forsikre seg om at at alle pengene kommer frem til skolen.

Personlige forhold

Via Cup of Excellence får Kaffebrenneriet all bakgrunnsinformasjon om kaffen deres, og med denne kunnskapen blir kaffen deres personlig. Forbruker vet hvem bonden er, hvilken region kaffen er dyrket i, plantasjens navn, og kaffens vekstforhold. I tillegg får forbrukeren spesifikk informasjon om kaffetypen og prosesseringsmetode. Bonden følger kaffen fra innhøsting til auksjon. På internettauksjonen betales det gjennomsnittlig mer enn 3,5 ganger markedspris for kaffen. Mellom 80-85 % av salgssummen går direkte til bonden. Cup of Excellence-konkurransene bidrar på denne måten til økt fokus på kvalitet som gir farmerne en mer rettferdig pris for kaffen sin.

Gjennom CoE-programmet blir sjeldne og bortgjemte kaffeskatter oppdaget. Dette er kaffe som dyrkes i mikroklimaer av småskalaprodusenter og som hadde vært vanskelig å finne uten CoE. Programmet er unikt og det finnes ingen programmer som på samme måte fremskaffer kvalitetskaffe for spesialforretninger, kaffebarer og den kvalitetsbevisste kaffekonsumeren.

– Uten et program som videreformidler partier på ned mot 1000 kg, ville disse partiene ha blitt blandet med annen kaffe. Gevinsten for bøndene er stor og stadig flere satser på produksjon av kvalitetskaffe. Gjennom CoE-programmet øker tilgjengeligheten og kvaliteten på noen av verdens beste kaffesorter, sier Marit Toverud.

– Dette har resultert i økt konkurranse i et mer rettferdighet marked hvor kvalitet er suksessfaktoren. I en tid hvor kaffeplantasjene og farmerne kjemper mot lave priser for god kvalitetskaffe, er dette programmet som et lys i enden av tunnelen. Programmet har bevist at de som er villige til å dyrke fram kaffe av utsøkt kvalitet, vil finne kjøpere som er villige til å betale, avslutter Marit Toverud, markesjef Kaffebrenneriet. •