Tilbake til artikkler

Stafettpinnen: Gjennomsiktige relasjoner

Vi takker Tim Wendelboe for utfordringen i forrige nummer av BRYGG. I sitt innlegg om bærekraftig handel argumenterer han for at kaffebønder flest fortjener bedre betalt – både i et menneskelig perspektiv og for å kunne produsere høyere kaffekvalitet. Wendelboe viser til sin egen handelspraksis og underbygger argumentene med sin årlige “Transparency report” – et bevis på at han har ordene sine i behold. Avslutningsvis utfordrer han Solberg & Hansen til å slå et slag for en mer gjennomsiktig kaffebransje.

Det gjør vi gjerne. Som Tim er inne på er budskapet i artikkelen et resultat av holdninger som ble formet da han jobbet med Solberg & Hansen i Stockfleths rundt årtusenskiftet. På denne tiden ble også grunnlaget for spesialkaffebransjen som vi kjenner den i dag formet. Sammen med et lite knippe aktører var vi med på å endre premissene for kaffehandel og kvalitet, både i Norge og internasjonalt. I 1999 ble den første utgaven av Cup of Excellence (CoE) arrangert i Brasil. Vi kjøpte fem av ti partier under den påfølgende auksjonen, men først og fremst var konkurransen viktig fordi den satte nye standarder i vår del av kaffebransjen. Solberg & Hansen er første livstidsmedlem i Cup of Excellence.

Kvalitet koster
Tim Wendelboe peker på at mange norske kaffebrennerier “i det øverste kvalitetssjiktet” bruker begreper som “bærekraftig handel” som et virkemiddel i markedsføring, men han savner at ordene underbygges av bevis. Mange tenker nok at “bærekraftig handel” er et svevende begrep, men for oss er det tuftet på et enkelt prinsipp: kvalitet og pris henger sammen. Om kaffebonden ikke har penger til å planlegge morgendagens middag, er det i hvert fall umulig å utvikle kvaliteten på neste kaffeavling.

Langsiktige bevis
Det dreier det seg om å skape en forutsigbar og sikker fremtid for kaffebonden. På den måten kan vi også bidra til å utvikle kvaliteten på kafferåvaren, som både kommer menneskene som produserer kaffen og vi som drikker den til gode. Gjennom langvarige og tette samarbeid med kaffeprodusenter i mange land, som år etter år gir oss kaffe av høy smaksmessig kvalitet, beviser vi at bærekraftig handel er et grunnleggende prinsipp for oss. Derfor er også en rekke gårder vi samarbeider med ledende innenfor sitt område på produktutvikling, kvalitetssikring og sosialt ansvar overfor arbeidere og lokalsamfunnet. Under følger et utvalg kaffegårder i dagens sortiment som vi har samarbeidet med i minst fire år – alle sammen tette relasjoner som vi besøker årlig og anser som gode venner av Solberg & Hansen. Spør du dem, er vi ganske sikre på at den følelsen er gjensidig.

Volum til å utgjøre en forskjell
Tim Wendelboe er en dyktig fagperson innenfor kaffe, og han er tilsvarende dyktig til å skape debatt og oppmerksomhet rundt viktige problemstillinger i bransjen. På den måten bygger han også merkevaren sin. Summen av kvalitetsfokus, produktutvikling og merkevarebygging har gjort at han kan selge kaffen sin dyrere enn noen andre brennerier i landet.

Som et av verdens største brennerier innen det som populært omtales som “spesialkaffe” er bildet av vårt marked annerledes. Solberg & Hansen er leverandør til et firesifret antall kunder i Norge og utlandet. For å møte behovene til vår store og varierte kundeportefølje er vi nødt til å kunne tilby en tilsvarende stor og variert kaffeportefølje. Tim Wendelboe sitt sortiment kan sammenliknes med vårt mest eksklusive produktsortiment, “Mikro”, hvor vår gjennomsnittspris (5,6 USD/lbs, varelager mars 2015) ligger høyere enn prisene som presenteres i Wendelboes “Transparency report” for 2014. Skulle vi betalt disse prisene for alle partier vi kjøper ville vi gått konkurs innen 2016 – enkelt og greit fordi markedet generelt ikke ønsker å betale så mye for en pose kaffe. Det betyr likevel ikke at å handle volum ikke er forenlig med bærekraftige avtaler og rettferdige kaffepriser.

For det er nettopp i volumsortimentene “1879” og “Sesong” at vi virkelig har mulighet til å utgjøre en forskjell. Her kan vi inngå langsiktige og rettferdige avtaler med produsenter som verdsetter kvalitet like høyt som oss. Summen av alle våre langvarige relasjoner vitner om at vi settes pris på som samarbeidspartnere. Tilsvarende setter vi pris på kaffen de produserer for oss. Fordi vi handler kafferåvarene selv – gjennom direkte samarbeid med produsentene – minimerer vi dessuten antall fordyrende mellomledd. Kombinert med at volumet er så mye større bidrar vi gjennom disse grunnsortimentene til å skape arbeidsplasser og trygge framtidsutsikter for mange flere mennesker enn gjennom kategorien “Mikro”. Om vi ønsker å gi flest mulig kaffebønder bedre framtidsutsikter er det lite hensiktsmessig for oss å kjøpe Esmeralda for 50 dollar per pund. Da gjør bare man én rik produsent enda rikere.

Gjennomsiktige relasjoner
For oss handler “gjennomsiktig” kaffehandel om å skape relasjoner til menneskene som dyrker kaffen. På den måten kan vi dele kunnskap og informasjon om kaffens opprinnelse med deg som drikker den. Ved å kjenne alle leddene i verdikjeden – fra dyrking til brenning – kan vi bidra til å påvirke kvaliteten på sluttproduktet. Samtidig er det en forutsetning for å kunne vite at menneskene som jobber med kafferåvaren blir godt ivaretatt. Prisstatistikk er som med all statistikk; den kan tolkes forskjellig avhengig av hvilken tilleggsinformasjon man presenterer. Under følger en oversikt over vår aktive kaffeportefølje, som viser priser på all lagerført kaffe i våre egne sortimenter per mars 2015.

Som dere kan se i tabellen under er prisene i samtlige kategorier vesentlig høyere enn markedspris, men når alt kommer til alt er dette bare tall som forteller et bruddstykke av hele historien. Fordi hvert samarbeid er forskjellig tilpasser vi oss til produsentenes forutsetninger og utfordringer. Mens tilskudd til lokale skole- og helsetilbud kan være mest nødvendig ett sted, er kanskje behovet for å utvikle produksjonen viktigere ved en annen kaffegård. Vi publiserer en rekke historier om mennesker og gårder på våre nettsider slik at våre kunder kan lære mer om disse relasjonene. For den som lurer på hvordan Solberg & Hansen er som samarbeidspartner kan man også ta direkte kontakt med gården som har dyrket favorittkaffen din. Vi formidler gjerne kontakt, husk bare å hilse dem fra oss!

Vi utfordrer deg
Ingenting flytter holdninger mer effektivt enn kritiske forbrukere. Vi oppfordrer alle våre kunder til å være kritiske når de handler våre og andres produkter, fremfor å handle på autopilot. I det lange løp vil det lønne seg for alle; jo flere som etterspør informasjon om kaffen de kjøper, jo flere som stiller krav til kvalitet, bærekraft og rettferdig handel – jo flere vil følge etter. Derfor er det naturlig for oss å utfordre deg som leser dette akkurat nå: hvordan kan vi sørge for at nordmenn flest blir bevisste kaffekonsumenter?
Tabell_03
Tabell_01

Ragnhild Ilje Werenskjold
Markedssjef, Solberg & Hansen

*Denne teksten er å regne som en kronikk og er ikke redigert etter innhold. Siden Solberg & Hansen utfordrer deg som leser, ønsker vi at du sender oss din egen kronikk med fokus på hvorfor rettferdig handel og gjennomsiktighet er viktig for deg, og hvor du utfordrer en norsk kaffeaktør til åpne opp om prisene de betaler for sin kaffe i neste utgave av BRYGG.